Accomodatie Portaal

APV is een huisvestingsbedrijf dat nauw samenwerkt met de HZ University of Applied Sciences, (lokale) bedrijven, woningbouw­verenigingen, gemeentes en bewoners.
Zij hebben hierbij een gezamenlijke focus om het verblijf
van met name studenten en arbeidsmigranten zo
professioneel en veilig mogelijk in te richten.

Vogelvlucht boulevard

Huisvesting en meer!

APV is dé persoonlijke huisvester; alles wordt in het werk gesteld om een zo aangenaam mogelijk verblijf aan te bieden.


Studenten